ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Τι είναι η αορτή;

Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος. Ξεκινά από την καρδιά, διέρχεται τον θώρακα και καταλήγει χαμηλά στην κοιλιά.

Τι είναι το ανεύρυσμα;

Είναι η διάταση μιας αρτηρίας κατά τουλάχιστον 50% της διαμέτρου της φυσιολογικής αρτηρίας ( η δημιουργία ενός ‘εξογκώματος’ , διόγκωσης).

Πόσο συχνό είναι;

Περίπου το 80% των ανευρυσμάτων παρουσιάζεται στην κοιλιακή αορτή.
Το 6% των ανδρών και το 2% των γυναικών ηλικίας άνω των 65 ετών εμφανίζει ανεύρυσμα.

Τι συμπτώματα προκαλεί;

Συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα. Εντοπίζονται τυχαία σε κλινικό έλεγχο με την παρουσία σφύζουσας μάζας γύρω από τον ομφαλό, η σε εξέταση υπερήχων ή αξονικής τομογραφίας. Συμπτώματα προκαλεί η ρήξη του ανευρύσματος.

Πως το εξετάζουμε;

Λόγω της απουσίας συμπτωμάτων πρέπει ιδία οι άνδρες των 55 ετών να ελέγχονται με υπερηχογράφημα για την παρουσία ή μη ανευρύσματος.
Άλλες εξετάσεις είναι η αξονική και η μαγνητική τομογραφία.

Πόσο επικίνδυνο είναι;

Η επικινδυνότητα είναι η ρήξη και η πρόκληση μεγάλης εσωτερικής αιμορραγίας, απειλητικής για την ζωή.
Αυτό όμως είναι συνάρτηση του μεγέθους του (της διαμέτρου).
Γενικός κανόνας είναι ότι, όσο μεγαλύτερο το ανεύρυσμα τόσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος ρήξης.
Τα μικρά ανευρύσματα σπανίως υφίστανται ρήξη, όταν φθάνουν την διάμετρο των 5,5 εκ. έχουν 10% πιθανότητα ρήξης, ενώ στα 7 εκ. ξεπερνούν το 30%.

Δηλαδή πότε το αντιμετωπίζουμε;

Ανευρύσματα κάτω των 5 εκ. τα παρακολουθούμε με την χρήση υπερήχων περιοδικά.
Η αντιμετώπιση τους γίνεται επιβεβλημένη σε διάμετρο 5,5 εκ.

Ποια είναι η αντιμετώπιση του;

Έχουμε δύο μεθόδους αντιμετώπισης του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής.

Την ανοικτή χειρουργική μέθοδο ανευρυσματεκτομής και αντικατάστασης της αορτής με συνθετικό μόσχευμα ( τομή στην κοιλιακή χώρα) και την ενδοαυλική αποκατάσταση του ανευρύσματος με προώθηση του μοσχεύματος από τις μηριαίες αρτηρίες (τομές στις δύο βουβωνικές περιοχές ).

Η επιλογή της μεθόδου γίνεται για κάθε ασθενή ξεχωριστά, με κριτήρια την γενική κατάσταση, την ηλικία τις συνοδές παθήσεις και εάν είναι υποψήφιος για την ενδοαυλική τοποθέτηση ανάλογα με την ανατομία του ανευρύσματος και των αρτηριών του.

Κανελλόπουλος Ελευθέριος Διευθυντής Αγγειοχειρουργός στο
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Μέλος:
Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας
Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής
Ενδαγγειακής Χειρουργικής
Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας

Αντιμετώπιση της φλεβικής παθολογίας με σύγχρονες τεχνικές και την θεραπεία των κιρσών με την χρήση ανώδυνων, ενδοαυλικών μεθόδων, θερμικών (Laser) και εξελιγμένων χημικών – μηχανικών.

Με φιλοδοξία και στόχο στο μέλλον την όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη των ανώδυνων, αναίμακτων ενδαγγειακών τεχνικών.

Ιατρείο:
Κηφισίας 74, 11526, Αμπελόκηποι

Τηλ. 210 6982073
Fax. 210 6981041
Κιν.: 6945 853697
E.mail: kanellopoulosel@gmail.com

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:
Κηφισίας 58 , 15125, Μαρούσι
Τηλ. 210 6862544
Fax. 210 6862560
E.mail: e.kanelopoulos@iatriko.gr