ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σκληροθεραπεία είναι η ενδοφλέβια χημική καταστροφή του ενδοθηλίου των παθολογικών φλεβών.
Η σκληροθεραπεία αποτελεί την θεραπεία εκλογής για τις ευρυαγγείες και τις μικρές επιφανειακές φλέβες.

Η κύρια ιδέα της σκληροθεραπείας είναι η καταστροφή του ενδοθηλίου των παθολογικών φλεβών με ταυτόχρονη προστασία των γύρω ιστών και του δέρματος.

Πρόκειται για μία παλαιά τεχνική που χρησιμοποιεί ωσμωτικούς ή χημικούς παράγοντες ( όπως ο υπέρτονος φυσιολογικός ορός 23.4% και η Πολιδικανόλη ) ώστε να προκαλέσει βλάβη στο ενδοθήλιο των φλεβών, υπενδοθήλιο οίδημα και στο τέλος σκλήρυνση, και απόφραξη.

Η Πολιδοκανόλη (Aethoxysclerol),είναι ένα τοπικό αναισθητικό, δημοφιλές στην Ευρώπη, το οποίο είναι ανώδυνο κατά την ένεση – έγχυση. Δεν προκαλεί νέκρωση των ιστών και του δέρματος. Επίσης παρουσιάζει πολύ μικρό ποσοστό αλλεργικών αντιδράσεων. Παρόλα αυτά σε κάποιους ασθενείς μποε=ςεί να προκαλέσει υπέρχρωση του δέρματος.

Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 2mg/Kg βάρους σώματος.
Ενδεικνυόμενη δοσολογία συγκέντρωσης του φαρμάκου είναι ανάλογα με το μέγεθος των φλεβών, ξεκινώντας από 0.25-0.75% για διάμετρο ≤ 1mm, και 1.0-2.0mm για φλέβες έως 2.0-4.0mm.

ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΦΡΟΥ

Εάν αναμειχθεί μία σκληρυντική ουσία με αέρα προκύπτει μία αφρώδης ουσία.
Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε μετά από συνεχή επαναλαμβανόμενα ¨περάσματα¨ του μείγματος από μία σύριγγα σε άλλη μέσω ενός συνδετικού.
Το αφρώδες μείγμα που προκύπτει σε σύγκριση με το παραδοσιακό υγρό της κλασικής σκληροθεραπείας παρουσιάζει σημαντικά προτερήματα, όπως ο μικρότερος όγκος της σκληρυντικής ουσίας που απαιτείται, ομογενοποιημένο αποτέλεσμα ανάμεσα στις φλέβες.

ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΦΡΟΥ

Με την βοήθεια των υπερήχων ( για την αποφυγή διαφυγής σκληρυντικής ουσίας προ το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο) είναι δυνατή πλέον η αντιμετώπιση κιρσών αλλά και της σαφηνούς φλέβας.
Κατά την έγχυση αφρώδους σκληρυντικής ουσίας παρατηρείται μέσα σε 1-2’ λεπτά απουσία του ενδοθηλίου και σε 15’ καταστροφή του τοιχώματος.
Λόγω της υπερηχογραφικής καταγραφής και καθοδήγησης είναι πλέον δυνατή η χρήση του σε κάθε μεγέθους φλέβα.

Σε συνδυασμό με την θερμική κατάλυση αποτελεί ένα επιτυχημένο τρόπο αντιμετώπισης των κιρσών.

Κανελλόπουλος Ελευθέριος Διευθυντής Αγγειοχειρουργός στο
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Μέλος:
Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας
Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής
Ενδαγγειακής Χειρουργικής
Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας

Αντιμετώπιση της φλεβικής παθολογίας με σύγχρονες τεχνικές και την θεραπεία των κιρσών με την χρήση ανώδυνων, ενδοαυλικών μεθόδων, θερμικών (Laser) και εξελιγμένων χημικών – μηχανικών.

Με φιλοδοξία και στόχο στο μέλλον την όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη των ανώδυνων, αναίμακτων ενδαγγειακών τεχνικών.

Ιατρείο:
Κηφισίας 74, 11526, Αμπελόκηποι

Τηλ. 210 6982073
Fax. 210 6981041
Κιν.: 6945 853697
E.mail: kanellopoulosel@gmail.com

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:
Κηφισίας 58 , 15125, Μαρούσι
Τηλ. 210 6862544
Fax. 210 6862560
E.mail: e.kanelopoulos@iatriko.gr