Κανελλόπουλος Ελευθέριος

Ανεύρυσμα Ιγνυακής Αρτηρίας

Ανεύρυσμα Ιγνυακής Αρτηρία

 (αρτηρία στη θέση του γόνατος –στο κάτω άκρο), είναι το πιο συχνό από τα ανευρύσματα των περιφερικών αρτηριών. Εμφανίζεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα σε άνδρες, σε ηλικίες 65 έτη και άνω. Η μεγάλη απειλή είναι θρόμβωση και εμβολή των περιφερικών αρτηριών και πρόκληση οξείας ισχαιμίας του άκρου. Η ρήξη του ανευρύσματος της ιγνυακής είναι ιδιαίτερα σπάνια.Η ρήξη του ανευρύσματος της ιγνυακής είναι ιδιαίτερα σπάνια.

Αιτίες που το προκαλούν

 είναι κυρίως η αρτηριοσκλήρυνση, και με την συνοδό κάμψη του γόνατος οδηγεί στην αποδυνάμωση του τοιχώματος της αρτηρίας. Η πιθανή εκ των έξω συμπίεση της αρτηρίας από τους μύες μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ανευρύσματος. Άλλες πιο σπάνιες, είναι το σύνδρομο Marfan, η νόσος Behcet, μόλυνση, τραύμα, σύνδρομο παγίδευσης της ιγνυακής. Υποψήφιοι για την ύπαρξη ανευρύσματος είναι: άνδρες, καπνιστές, διαβητικοί, με υπερχοληστεριναιμία.

Τα συμπτώματα

 Στους περισσότερους ασθενείς είναι ασυμπτωματικό, μπορεί όμως να παρουσιάσει διαλείπουσα χωλότητα κατά την βάδιση εξαιτίας της χρόνιας περιφερικής θρομβεμβολής των περιφερικών αρτηριών. Η διάγνωση τίθεται σε παρουσία ψηλαφητής σφύζουσας μάζας πίσω από το γόνατο. Σε έλεγχο για περιφερική αρτηριοπάθεια, διαλείπουσα χωλότητα με έγχρωμο υπερηχογράφημα των αρτηριών το οποίο θα αναδείξει το ανεύρυσμα, το μέγεθος του, αλλά και την παρουσία ή μη θρόμβου εντός αυτού.

Ένδειξη για αντιμετώπιση

 Όλα τα συμπτωματικά ανευρύσματα, τα ασυμπτωματικά με διάμετρο > 2εκ., ή την παρουσία θρόμβου στον αυλό και τα ανευρύσματα με κλινική εκδήλωση περιφερικής εμβολής (απώλεια του σφυγμού των περιφερικών αρτηριών.

Η θεραπεία του ανευρύσματος της ιγνυακής αρτηρίας αποσκοπεί στην διατήρηση της αιμάτωσης του σκέλους και στην προφύλαξη από οξεία ισχαιμία του άκρου. Ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς, το προσδόκιμο επιβίωσης, την ανατομία της περιοχής σχεδιάζεται η μέθοδος αντιμετώπισης είτε ανοικτή χειρουργική, είτε η ενδοαυλική τοποθέτηση ενδονάρθηκα ή και η χρήση θρομβόλυσης.