Τηλ. 210 6862544, Fax. 210 6862560, Κιν.: 6945 853697
E.mail: kanellopoulosel@gmail.com