Κανελλόπουλος Ελευθέριος

Σκληροθεραπεία

Σκληροθεραπεία είναι η ενδοφλέβια χημική καταστροφή του ενδοθηλίου των παθολογικών φλεβών.
Η σκληροθεραπεία αποτελεί την θεραπεία εκλογής για τις ευρυαγγείες και τις μικρές επιφανειακές φλέβες.

Η κύρια ιδέα της σκληροθεραπείας είναι η καταστροφή του ενδοθηλίου των παθολογικών φλεβών με ταυτόχρονη προστασία των γύρω ιστών και του δέρματος.

Πρόκειται για μία παλαιά τεχνική που χρησιμοποιεί ωσμωτικούς ή χημικούς παράγοντες ( όπως ο υπέρτονος φυσιολογικός ορός 23.4% και η Πολιδικανόλη ) ώστε να προκαλέσει βλάβη στο ενδοθήλιο των φλεβών, υπενδοθήλιο οίδημα και στο τέλος σκλήρυνση, και απόφραξη.

Η Πολιδοκανόλη (Aethoxysclerol),είναι ένα τοπικό αναισθητικό, δημοφιλές στην Ευρώπη, το οποίο είναι ανώδυνο κατά την ένεση – έγχυση. Δεν προκαλεί νέκρωση των ιστών και του δέρματος. Επίσης παρουσιάζει πολύ μικρό ποσοστό αλλεργικών αντιδράσεων. Παρόλα αυτά σε κάποιους ασθενείς μποε=ςεί να προκαλέσει υπέρχρωση του δέρματος.

Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 2mg/Kg βάρους σώματος.
Ενδεικνυόμενη δοσολογία συγκέντρωσης του φαρμάκου είναι ανάλογα με το μέγεθος των φλεβών, ξεκινώντας από 0.25-0.75% για διάμετρο ≤ 1mm, και 1.0-2.0mm για φλέβες έως 2.0-4.0mm.

ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΦΡΟΥ

Εάν αναμειχθεί μία σκληρυντική ουσία με αέρα προκύπτει μία αφρώδης ουσία.
Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε μετά από συνεχή επαναλαμβανόμενα ¨περάσματα¨ του μείγματος από μία σύριγγα σε άλλη μέσω ενός συνδετικού.
Το αφρώδες μείγμα που προκύπτει σε σύγκριση με το παραδοσιακό υγρό της κλασικής σκληροθεραπείας παρουσιάζει σημαντικά προτερήματα, όπως ο μικρότερος όγκος της σκληρυντικής ουσίας που απαιτείται, ομογενοποιημένο αποτέλεσμα ανάμεσα στις φλέβες.

ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΦΡΟΥ

Με την βοήθεια των υπερήχων ( για την αποφυγή διαφυγής σκληρυντικής ουσίας προ το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο) είναι δυνατή πλέον η αντιμετώπιση κιρσών αλλά και της σαφηνούς φλέβας.
Κατά την έγχυση αφρώδους σκληρυντικής ουσίας παρατηρείται μέσα σε 1-2’ λεπτά απουσία του ενδοθηλίου και σε 15’ καταστροφή του τοιχώματος.
Λόγω της υπερηχογραφικής καταγραφής και καθοδήγησης είναι πλέον δυνατή η χρήση του σε κάθε μεγέθους φλέβα.

Σε συνδυασμό με την θερμική κατάλυση αποτελεί ένα επιτυχημένο τρόπο αντιμετώπισης των κιρσών.