Κανελλόπουλος Ελευθέριος

Μέθοδος CLARIVEIN

Πρόκειται για ασθενείς με χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια, με ισχαιμία κάτω άκρων η οποία δεν επιδέχεται χειρουργικής ή ενδαγγειακής αποκατάστασης.

Η κλινική εικόνα των ασθενών αυτών παρουσιάζει άλγος αναπαύσεως, κρίσιμη ισχαιμία με παρουσία ελκών στα άκρα. Αφορά ασθενείς με Αρτηριακή Υπέρταση, Υπερχοληστεριναιμία, Διαβητικούς, καπνιστές, αλλά και ασθενείς με νόσο Buerger (νεαρής ηλικίας καπνιστές).

Η λήψη γίνεται από μυελό των οστών. Μετά την φυγοκέντρηση τους και την λήψη ακολουθεί η έγχυση των αυτόλογων βλαστοκυττάρων. Η χορήγηση τους γίνεται ενδαρτηριακά και ενδομυικά (στις μυικές ομάδες που πάσχουν) και στην αντίστοιχη αρτηρία που αρδεύει την πάσχουσα περιοχή.

Η συνδυασμένη (ενδομυική και ενδαρτηριακή) μεταμόσχευση αυτόλογων βλαστοκυττάρων του μυελού των οστών αποτελεί πλέον μία ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με κρίσιμη ισχαιμία κάτω άκρων, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί θεραπεία εκλογής, επιφυλάσσεται μόνο σε εκείνες των περιπτώσεων οι οποίες δεν επιδέχονται χειρουργικής ή ενδαγγειακής αποκατάστασης.

Η νεοαγγειογένεση (δημιουργία νέων αρτηριών στην ισχαιμική περιοχή) που παρατηρείται, βοηθά στην αύξηση της αιματικής ροής στην πάσχουσα περιοχή με αποτέλεσμα την επούλωση των ελκών και την μείωση του πόνου στο άκρο. Κλινικές μελέτες παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της ισχαιμίας των κάτω άκρων, καθιστούν την συνδυασμένη έγχυση αυτόλογων βλαστοκυττάρων από μυελό των οστών μια κλινικά εύκολη και προπάντων ασφαλή θεραπεία της αρτηριοπάθειας των κάτω άκρων.