Κανελλόπουλος Ελευθέριος

Κιρσοί

Τι είναι οι κιρσοί;

Κιρσοί είναι οι διατεταμένες οφιοειδείς επιφανειακές φλέβες.

   Από τι δημιουργούνται;

Η ανεπάρκεια των βαλβίδων οδηγεί σε παλινδρόμηση του αίματος, διάταση επιμήκυνση των φλεβών και τη δημιουργία κιρσών.

   Ποιες είναι οι αιτίες;

  • Κληρονομική προδιάθεση
  • Επαγγελματικά αίτια ορθοστασία ή καθιστική θέση με έλλειψη δραστηριότητας. 
  • Φάρμακα (όπως τα αντισυλληπτικά)
  • Παχυσαρκία , αδράνεια  Εγκυμοσύνη,
  • Ηλικία , περιβάλλον.

 

   Με ποιο τρόπο τις εξετάζουμε;

Το φλεβικό σύστημα το ελέγχουμε με τη χρήση των υπερήχων και του φαινομένου Doppler, δηλαδή το έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler το γνωστό ως TRIPLEX.

Πως τις αντιμετωπίζουμε;

   Η χειρουργική αντιμετώπιση των κιρσών μπορεί να επιτευχθεί με τους παρακάτω τρόπους:

  • Χειρουργική εξαίρεση stripping σαφηνούς γνωστή ως σαφηνεκτομή.
  • Laser με τη χρήση οπτικής ίνας 
  • Ραδιοσυχνότητες (Radiofrequency) με ίνα υπερήχων
  • Χημική θεραπεία με την έγχυση σκληρυντικών ουσιών