Κανελλόπουλος Ελευθέριος

VENASEAL CLOSURE SYSTEM

VENASEAL CLOSURE SYSTEM

Η πιο εξελιγμένη ενδοαυλική αντιμετώπιση των κιρσών.

Το σύστημα σύγκλισης venaSeal αποτελεί το μοναδικό μη-θερμικό, μη-σκληρυντικό και χωρίς την ανάγκη τοπικής αναισθησίας ( tumescent anesthesia), με πολλαπλές ενέσεις.

Η μοναδική του προσέγγιση, η απόλυτη προσέγγιση της ελάσσονος (μικρής) σαφηνούς του περιφερικού τμήματος της μείζονος σαφηνούς και των μικρών κλάδων χωρίς την πιθανότητα κάκωσης των νεύρων, ή την δημιουργία εγκαυμάτων.

Η διαδικασία ασφαλής, με τέλειο αποτέλεσμα μέσω παρακεντήσεων χωρίς την ανάγκη των πολλαπλών ενέσεων αναισθησίας των θερμικών τεχνικών.